ถ่ายภาพปริญญา

ถ่ายภาพปริญญา ในสตูดิโอ

 บันทึกความทรงจำประทับใจ ในวันสำเร็จการศึกษา 

ถ่ายภาพปริญญา ในสตูดิโอ 1
ถ่ายภาพปริญญา ในสตูดิโอ 1

 

ถ่ายภาพปริญญา ในสตูดิโอ 2

ถ่ายภาพปริญญา ในสตูดิโอ 3

ถ่ายภาพปริญญา ในสตูดิโอ 4

ถ่ายภาพปริญญา ในสตูดิโอ 5

ถ่ายภาพปริญญา ในสตูดิโอ 6

ถ่ายภาพปริญญา ในสตูดิโอ 7

ถ่ายภาพปริญญา ในสตูดิโอ 8

ถ่ายภาพปริญญา ในสตูดิโอ 9

ถ่ายภาพปริญญา ในสตูดิโอ 10